Thursday, February 16, 2012

TAKLIMAT DAN AMANAT NAIB CANSELOR, UNIMAS

 Mendengar taklimat dan amanat daripada N.C UNIMAS,Prof.Datuk Dr.Khairuddin Ab.Hamid

suasana dan pemandangan di bahagian dalam Dewan De tar,kampus kota Samarahan.
Visi UNIMAS
Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa,
dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama golongan pelajar,
dan akademik melalui,
pencapaian cemerlang dalam pengajaran, penyelidikan dan,
kesarjanaan.
Misi UNIMAS
Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan
inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan
kemakmuran masyarakatnya.

No comments:

Post a Comment